Vetäjinä 

Aija Auren

Esa Ahtiainen

Suvi Tirronen